• Toll Free Number: 1-855-499-8845
 • help-desk@medsonline4u.co
Subscribe to RSS Feed

Bladder / Prostate Disorder

 • Avodart

  Avodart

  DUTASTERIDE (doo-TAS-teer-ide)

  $1.34
 • Urimax

  Urimax

  Tamsulosin 

  $0.53
 • Tolterodine Tartrate

  Terol

  Tolterodine Tartrate

  $0.74
 • Alfusin

  Alfusin

  Alfuzosin

  $0.49
 • UroXatral

  UroXatral

  Alfuzosin Hydrochloride

  $1.18
 • Urispas

  Urispas

  Flavoxate (fla-VOX-ate)

  $1.17
 • Urecholine

  Urecholine

  Bethanechol (be-Than-e-kol)

  $1.11
 • Tamsulosin

  Tamsulosin

  TAMSULOSIN (tam-SOO-loe-sin)

  $0.64
 • Solifenacin

  Solifenacin

  Solifenacin (sol-i-FEN-a-cin) Succinate (SUX-in-ate)

  $2.09
 • Macrobid

  Macrobid

  NITROFURANTOIN (nye-troe-fyoor-AN-toyn)

  $0.52
 • Ditropan

  Ditropan

  Oxybutynin

  $1.06
 • Calutide

  Calutide

  Bicalutamide (bye-kah-LOO-tah-mide)

  $3.42
 • Veltam

  Veltam

  Tamsulosin + Finasteride | Tamsulosin + Dutasteride 

  $0.57

13 Item(s)